Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplmmmmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

C.T Group

Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam tham gia các lĩnh vực then chốt và có lợi thế lâu dài của nền kinh tế gồm: Bất động sản, Bán lẻ, Xây dựng, Đầu tư Tài chính, Du lịch sinh thái… 

 • hZWXnplmmmmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdpbpllb7Cx

Company Menu

Latest Big Jobs at C.T Group

 • CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

  C.T Group - Competitive USD

  Xây dựng và triển khai thực hiện quy định, quy trình liên quan đến hoạt động Kiểm soát nội bộ trong phạm vi toàn Tập Đoàn; Theo dõi, kiểm tra, đánh...
  Ho Chi Minh
 • Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Support)

  C.T Group - Competitive USD

  Soạn thảo các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thỏa thuận...;Nhập số liệu, nội dung liên quan đến doanh thu hợp đồng, hoa hồng cho sales;Thực hiện...
  Ho Chi Minh
 • Trưởng Nhóm Sales Support

  C.T Group - Competitive USD

  Quản lý tất cả các thành viên trong nhóm, truyền đạt chỉ đạo của cấp trên cho nhân viên dưới quyền;Kiểm tra, ký nháy các hợp đồng, phụ lục hợp đồng,...
  Ho Chi Minh

Inside review about C.T Group

5.0
1 reviews
100%
employees recommend this company to friends
 • Investment Supervisor - 1528359843
  Pros: C.T Group offers many benefits for staffs such as free voucher for good performance; cash for excellent idea; resort vouchers twice per year to enjoy best 5 star services; gifts for birthday and other special occassions, etc..
hZWXnplmmmmYk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...