Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplmmm6dk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

C.T Group

Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam tham gia các lĩnh vực then chốt và có lợi thế lâu dài của nền kinh tế gồm: Bất động sản, Bán lẻ, Xây dựng, Đầu tư Tài chính, Du lịch sinh thái… 

 • hZWXnplmmm6dk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmdpbpllb7Cx

Company Menu

C.T Group

Trưởng Nhóm Sales Support

 • C.T Group , Ho Chi Minh - Vietnam
 • 1000 Competitive
 • Posted: 10 Mar 2020
hZWXnplhkXKblpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRolmSebeOz

Job Description

 • Quản lý tất cả các thành viên trong nhóm, truyền đạt chỉ đạo của cấp trên cho nhân viên dưới quyền;
 • Kiểm tra, ký nháy các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản thỏa thuận...;
 • Kiểm tra số liệu, nội dung liên quan đến doanh thu hợp đồng, hoa hồng cho sales;
 • Lập kế hoạch thực hiện công việc và phân chia nhiệm vụ cho từng nhân viên Sales Support;
 • Soạn thảo các quy trình làm việc để thống nhất cách thức làm việc cho bộ phận.
 • Xây dựng hệ thống các quy định, quy trình,… liên quan đến hoạt động của nhóm Sales Support.
 • Thiết lập hệ thống quản l‎ý công tác lưu trữ, phân loại các tài liệu, văn bản, biểu mẫu hành chính một cách bài bản, khoa học nhằm đảm bảo luôn dễ dàng tra cứu, trích lục khi cần thiết.  
 • Thiết lập các mục tiêu công việc, phân công, giao việc, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của CBNV trong phạm vi quản lý.
 • Bố trí nhân sự đúng người đúng việc và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực; đề xuất điều chuyển cho phù hợp với năng lực và phẩm chất.
 • Phối hợp với Ban NLCĐ để xác định các nhu cầu đào tạo, đánh giá sau đào tạo đảm bảo CBNV quản lý trực thuộc được đào tạo và phát huy đầy đủ năng lực.
 • Lập kế hoạch đào tạo nhân sự kế cận.
 • Tham gia đề xuất các chế độ, chính sách đối với các nhân sự trong nhóm, đề xuất điều chuyển/bổ nhiệm/khen thưởng/kỷ luật;
 • Triển khai và tăng cường công tác truyền thông nội bộ: Khuyến khích nhân sự trong nhóm tích cực tương tác trên các group nội bộ, quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tập đoàn trên các trang cá nhân và các trang truyền thông của Tập đoàn.

Job Requirements

 • Độ tuổi: 28 - 45 tuổi.
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên.
 • Chuyên ngành: CSKH, Kinh tế, QTKD,…
 • Kinh nghiệm: 03 năm
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng, chuyên ngành…
 • Kỹ năng: giao tiếp, nhanh nhẹn, trung thực, có kinh nghiệm và kiến thức về Bất Động Sản, về lĩnh vực CSKH,… 

Additional Information

About C.T Group

C.T Group là Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam hiện đang tham gia các lĩnh vực then chốt và có nhiều điểm thuận lợi lâu dài của nền kinh tế.

Trưởng Nhóm Sales Support

hZWXnplhkXKblpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRolmSebeOz
hZWXnplmmm6dk5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...